Regressieve verhuurstaffel & Omruil

Deze module maakt het mogelijk om de huurprijs met terugwerkende kracht te herberekenen met de juiste staffel. Bij termijnfacturering wordt de teveel betaalde prijs automatisch gecrediteerd. Voorbeeld: u berekent een dagprijs, maar het systeem ziet zelf wanneer de weekprijs gunstiger is. Met deze module is het ook mogelijk een verhuurartikel om te ruilen op serienummer waarbij het programma de staffel blijft aanhouden. In het geval van een ander artikel krijgt u de keuze of u dezelfde prijs of de nieuwe prijs wilt gebruiken.

Regressieve1