Activa

Dit is een uitbreiding op de module Financieel. Hiermee kunt u de aanschaf van activa vastleggen. Het zorgt voor de afschrijving van de activa en houdt per activum bij wat er is afgeschreven.

Activa2

Activa1