Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens

1.    Bedrijfsgegevens

  • WorkBase B.V.
  • De Bocht 6
  • 5281 PE BOXTEL
  • Tel : +31 (0)88 0159 700
  • KvKnr : 69696411
  • https://www.workbase.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van WorkBase B.V. is te bereiken via info@workbase.nl

2.    Persoonsgegevens die wij verwerken

WorkBase B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaamcontactpersoon
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres(extern) tbv API koppeling (Voor de controle van de werking).
  • Bankrekeningnummer

3.    Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WorkBase B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

4.     Gegevens aangeleverd tbv van ondersteuning

In het kader van de afgesloten overeenkomst kan het voorkomen dat WorkBase B.V. vraagt om een Backup van uw gegevens om problemen te kunnen oplossen. Deze gegevens zullen nimmer aan derden worden overgedragen.

5.    Ondersteuning op afstand

WorkBase B.V. kan ondersteuning verlenen op afstand en heeft dan toegang tot data die onder het beheer van de gebruiker van de software valt. Dit kan alleen na goedkeuring van de gebruiker van de software van WorkBase B.V.

6.    Geautomatiseerde besluitvorming

WorkBase B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen of bedrijven.

7.    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WorkBase B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

8.    Delen van persoonsgegevens met derden

WorkBase B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9.    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WorkBase B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

10. Toegang tot uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WorkBase B.V.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@workbase.nl.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WorkBase B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met onze klantenservice of via info@workbase.nl

Dit privacy statement kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomende gevallen zult u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.